Erfgoeddag 5 november

Op zaterdagmiddag 5 november werd in onze kerk de erfgoeddag gehouden.
Het was een goed bezochte bijeenkomst met ongeveer 25 bezoekers uit alle
windstreken.


Steef Eman gaf een geslaagde presentatie, waarin hij vakkundig het werk van
Chris Lebeau aan de muurschilderingen toelichtte. Met interessante details,
waarvan niet iedereen op de hoogte zal zijn — bijvoorbeeld het aantal
afgebeelde personen. Het zouden er 365 zijn, 1 persoon voor elke dag van het
jaar.


Richard de Beer, consulent/conservator voor het oud-katholieke erfgoed, gaf
een introductie over de digitale vastlegging van het Oud-Katholiek kerkelijk
erfgoed. Ook de inventaris van onze kerk maakt hiervan deel uit. Als u iets van
de inventaris wilt weten of wil laten opzoeken kunt u daarvoor bij de secretaris
van het kerkbestuur terecht, die er toegang toe heeft verkregen.

Richard de Beer sloot zijn verhaal af met een uitgebreide toelichting bij een
bijzonder laatgotisch kazuifel uit de ‘kerncollectie’ van onze kerk. In de digitale
inventaris is hiervan een uitgebreide beschrijving voorhanden; de twee
afbeeldingen hieronder zijn daaruit afkomstig.

Links: Achterzijde van het bijzondere, laatgotische (1475-1500) kazuifel in
lazuurtechniek. Rechts een uitvergroting van de in het hart van het kazuifelkruis
geborduurde voorstelling van Christus, met een hert en een leeuw.
Vermoedelijk is dit geborduurde medaillon ‘kloppenwerk’ uit de achttiende
eeuw. Het zou dus goed kunnen dat dit kazuifel door een van onze eerste
pastoors in de achttiende eeuw gedragen is.