Aanstelling pr. Age Kramer als deservitor (waarnemend pastoor)

Pastoor Helen Gaasbeek neemt afscheid als pastoor bij de parochie Leiden. De aartsbisschop van Utrecht, mgr. Bernd Wallet, heeft priester Age Kramer als deservitor over onze parochie aangesteld. (Een deservitor is een waarnemend pastoor.)