Maandag meditatie

Iedere maandagavond, van 19.30 – 20.30 uur, wordt in de Oud-Katholieke Kerk in Leiden gemediteerd. Inloop via de zijingang tussen de Cronesteinkade 2 en de kerk vanaf 19.20 uur tot 19.30 uur. De bezoekers gaan in alle stilte de kerk binnen om na het luisteren van een tweetal teksten gedurende 20 minuten in een meditatie stil te worden voor God, met in gedachten een terugkerende korte bede. Er wordt afgesloten met het Onze Vader. Deelname is gratis, iedereen is welkom, ongeacht achtergrond!

Zie ook Meditatie