Noodklok voor het klimaat

Samen met de klokken van de Hooglandse kerk, de Groene kerk in Oegstgeest,en de Regenboogkerk in de Merenwijk heeft onze klok zaterdag 24 juni de noodklok voor het klimaat geluid. Dit ter ondersteuning van de Leidse “grootouders voor het klimaat”.

Peter luidt de noodklok.

Grootouders door het hele land hebben de noodklok laten luiden, omdat adequate maatregelen nog altijd uitblijven met vervuiling van lucht, water en bodem én verlies van biodiversiteit als gevolg. Wereldwijd leidt opwarming van de aarde zowel tot extreme droogte, bosbranden en voedseltekort als tot extreme stortbuien en overstromingen.Zaterdag 24 juni was het op de kop af 8 jaar geleden dat Urgenda door de rechtbank in Den Haag in het gelijk werd gesteld: de Nederlandse Staat moet de uitstoot van broeikasgassen met 25% verminderen vóór 2020. Een uitspraak die eerst door het gerechtshof en later de Hoge Raad werd bekrachtigd. Het is een uitspraak gebleken die wereldwijde navolging kreeg. Gesineke tipte me dat we al op 13 december 2009 de noodklok voor het klimaat hebben geluid, zie deze youtube-clip. In het kader van de internationale Climate Justice 2009 in 2009, werden toen de klokken van honderden Nederlandse kerken 350x geluid, als onderdeel vaneen wereldwijde actie waarbij bisschop Tutu en de toenmalige Anglicaans aartsbisschop Rowan Williams de klokken van de Lutherse kathedraal toen ook hebben geluid. 350 staat voor een kritieke CO2 grens van 350 ppm, die volgens de inzichten van 2009 niet overschreden zou mogen worden, maar inmiddels de 420 ppm is gepasseerd. Dit onderstreept de urgentie van actie voor het klimaat! Hopelijk is de tijd er nu rijp voor.