God, geloof en geld

Wie kennismaakt met een Oud-Katholieke parochie zal niet snel informatie ontvangen over geld.

Dat kan vragen oproepen: hoe wordt de kerk gefinancierd, betaald de gemeente subsidie, of doet de landelijke overheid dat, moet de kerk zichzelf bedruipen en wat kost het allemaal?

Er is in Nederland een scheiding van kerk en staat, zodat geen enkele kerk subsidie ontvangt van welke overheid dan ook. Dat betekent dat de kerk betaald wordt door degenen die zich bij de kerk betrokken voelen. Bij kerken met een lange traditie wordt een aanzienlijk deel van de kosten betaald uit de opbrengst van beleggingen, dus van giften uit het verleden. Maar het is een goede en gezonde gewoonte dat mensen die zich betrokken voelen bij een parochie dat ook laten blijken daar regelmatig te komen, een handje te helpen als er dingen moeten gebeuren en door iets te geven. Wie wel eens een blik in de collectemandjes werpt zal direct begrijpen dat van deze opbrengst de kerk niet eens verwarmd kan worden, laat staan dat het onderhoud van het gebouw, of het salaris van de pastoor daarvan betaald kan worden. Daarom is er elk jaar een actie: Kerkbalans. Het is de bedoeling dat betrokken parochianen zelf de balans tussen uitgaven en inkomsten in evenwicht brengen. Wie benieuwd is wat er door parochianen wordt opgebracht kan het beste de ANBI link aanklikken https://leiden.oudkatholiek.nl/anbi/ Daar worden onder het kopje Opbrengst levende kerk de inkomsten uit collecten, Kerkbalans en losse giften bij elkaar opgeteld.


In financieel opzicht is een parochie goed te vergelijken met een fitnesscentrum waar een abonnement enkele tientjes per maand is. Maar er is een principieel verschil. We vinden dat iedereen welkom is zoals hij of zij over de drempel stapt. En geld mag zeker geen drempel vormen. Die houding komt niet voort uit naïviteit of een behoefte om aardig te zijn, maar uit de overtuiging dat het in de kerk echt om een andere werkelijkheid gaat. We zeggen wel eens: Gods genade is gratis. Maar we blijven wel zo realistisch dat we daaraan toevoegen: maar gas en elektra zijn niet gratis. Als je de parochie belangrijk vindt en je betrokken voelt weet je dat je moet kijken wat je kunt doen; er is niemand die controleert of je niet wat meer kunt betalen. Maar het kerkbestuur is wel blij met elke gift en ook met een meevaller in de Kerkbalans.
IBAN NL73RABO0366019899