De Kinderkerk

Kinderkerk: het kloppend hart van onze Leidse parochie! Al tientallen jaren mogen de kinderen tijdens de vieringen naar hun eigen kinderkerk. Daar praten ze samen over het leven, maken ze kennis met Bijbelverhalen, en verwerken ze dit in een creatieve werkvorm.  Vieringen waarbij de helft van de kerkgangers uit kinderen bestaat,
komen regelmatig voor…

Praten over het leven
Wij doen ons best om kinderen, klein en groot, de kans te bieden om het samen te hebben over wat je bezig houdt, en dit te verbinden met de inspiratie die het geloof en de Bijbel bieden om op een goede manier in het leven te staan. Dit maken we zo concreet mogelijk, en vertalen het naar situaties in de klas, met vriendjes, thuis, in het nieuws en de wereld om ons heen.

‘’zonder kinderen is de kerk leeg.’’ (Emmanuel, 9 jaar)

Samen
We doen het samen en vormen een kleine kindergemeenschap binnen de grotere gemeenschap van de kerk. Samen met de volwassenen delen we iedere week de zegen, het brood en de wijn tijdens de Heilige Communie. En we delen in de viering iets van onze kinderkerk: een gedachte, verhaal of ons creatieve werk. De kinderen vormen een onmisbaar onderdeel van de kerkelijke gemeenschap.

‘’als ik in de kring sta en de zegen krijg, dan hoor ik er echt bij!’’ (Simon, 10 jaar)

Leeftijden
De kinderkerk is voor kinderen in de basisschoolleeftijd en voor tieners. Zij praten met elkaar en op hun eigen niveau, maar ze doen ook veel samen. We passen het programma aan de leeftijden aan van de kinderen die aanwezig zijn. Daarom geven de ouders hun kinderen van tevoren op.

Wie zijn wij?
Wij zijn een team van vier kinderkerk-coaches: Eva, Jan, Elise en Gesineke, die al vele jaren, met hart en ziel, actief zijn in onze kinderkerk, of na een kindertijd in de kinderkerk als tiener bezig zijn met de jongste kinderen. Wij hebben allemaal een andere achtergrond, variërend van onderwijs, zorg tot maker in de culturele sector. 

Kinderkerk coaches, Eva, Gesineke en Jan (alle kinderen)
Kinderkerk coach Elise, jongere kinderen.


 
Wat is onze filosofie?
Wij nemen ‘’onze’’ kinderen heel serieus; kinderkerk is ‘’kerk in het klein’’ en daarom met nadruk géén bezigheidstherapie, maar een zinvolle interactie tussen kinderen en kinderkerk-coaches. Onze instelling is dat wij evenveel van de kinderen kunnen leren als zij van ons.
 
Hoe zien de bijeenkomsten eruit?
De kleinere kinderen geven vorm aan hun geloofsbeleving met behulp van de Prentenbijbel: zo leren zij spelenderwijs de belangrijkste verhalen uit de Bijbel kennen. Er wordt met deze groep kinderen ook altijd gebeden, gezongen en geknutseld. Zodra zij oud genoeg zijn (circa 7 jaar) mogen zij overstappen naar de groep voor grote kinderen, waar ze hun kennis en beleving van het geloof en de Bijbel meer kunnen verdiepen. Hieronder kunt u lezen welke methode wij daarbij gebruiken. 
 
Met welke methode werken wij?
Onze parochie werkt sinds een aantal jaren met een eigen kinderkerk-methode: de methode Schat Zoeken. Deze methode is door Gesineke en Eva ontworpen en is via ‘printing on demand’ te verkrijgen via BraveNewBooks.

Schat Zoeken is bedoeld voor iedereen die in de kerk of thuis op een verdiepende manier bezig wil zijn met de basisthema’s van de Bijbel, en meer wil weten over de manier waarop aan deze thema’s vorm wordt gegeven in de (liturgie van de) kerk. Centraal staat het toepassen van Bijbelse wijsheden in het leven van iedere dag; de methode sluit nauw aan bij de belevingswereld van kinderen. Er is veel aandacht voor actuele thema’s als klimaatverandering, omgaan met stress en conflicten, gelukkig zijn en opnieuw beginnen. Thema’s zijn, o.a.: God, Stilte, Ik, Vrede en Geluk.  De methode is ook bedoeld voor ouders en kinderen, om thuis mee aan de slag te gaan.
 
Wanneer is er kinderkerk?
We hebben twee leeftijdsgroepen: voor de grote kinderen (leeftijd vanaf 7 jaar) is er doorgaans (met uitzondering van de schoolvakanties) twee keer per maand kinderkerk. Voor de kleinere kinderen (leeftijd 3 tot 6 jaar) is er één keer per maand kinderkerk. In de belangrijke periodes van het kerkelijk jaar (Adventstijd en Vastentijd) is er wat frequenter kinderkerk. 

Bijzondere activiteiten
Op 24 december organiseert de kinderkerk de kribbedienst, waarin kinderen van 3-10 mogen meespelen met het kerstspel. Een gezellige gebeurtenis voor het hele gezin. Iedereen uit de buurt en stad is welkom. In de 40-dagentijd houdt de kinderkerk een spaaractie voor een speciaal uitgekozen doel, waarbij alle parochianen actief worden betrokken. Natuurlijk maken we ook traditionele Palmpasenstokken. Dit gebeurt doorgaans op de zaterdag vóór Palmzondag. Tijdens deze gezellige bijeenkomst geven wij ook uitleg over de betekenis van Palmpasen en de achtergronden/betekenis van de Palmpasenstok.
Voor de grote kinderen is de Paaswake van bijzondere betekenis, omdat zij in deze dienst allerlei speciale taken hebben; zo gaat het Paasfeest echt ‘’leven’’ voor hen!

Contact en vragen
Als u vragen heeft, bijvoorbeeld over de inroostering van kinderkerk, maar ook als uw kind een keertje wil komen kijken of mee wil doen met onze kinderkerk, aarzel dan niet om een mail te sturen naar meeusentjes@hotmail.com.