De Leidse parochie

De oud-katholieke parochie van Leiden is een kleine gemeenschap. We voelen ons betrokken bij de ander en nieuwkomers voelen zich meestal snel welkom. Tijdens de dienst merk je dat vooral tijdens de vredesgroet: de dienst gaat pas weer verder als iedereen elkaar de vrede heeft toegewenst. Het is ook een heel open gemeenschap. We maken nieuwkomers wegwijs in het kerkboek en de liedbundel. Tijdens de koffie zijn we geïnteresseerd in waar ze vandaan komen en waar ze heen gaan.

De mensen zijn van alle leeftijden en alle achtergronden. Er zijn jongeren, gezinnen met kinderen en ouderen. Er zijn mensen die hun hele leven al oud-katholiek zijn, maar ook mensen die van huis uit protestant of rooms-katholiek zijn, of niet met geloof zijn opgevoed.