De Leidse parochie

De oud-katholieke parochie van Leiden is een kleine gemeenschap. Iedereen kent elkaar en voelt zich betrokken bij de anderen. Tijdens de dienst merk je dat vooral tijdens de vredesgroet: de dienst gaat pas weer verder als iedereen elkaar de vrede heeft toegewenst. Het is ook een heel open gemeenschap. We maken nieuwkomers wegwijs in het kerkboek en de liedbundel. Tijdens de koffie zijn we geïnteresseerd in waar ze vandaan komen en waar ze heen gaan.

De mensen zijn van alle leeftijden en alle achtergronden. Er zijn jongeren, gezinnen met kinderen en ouderen. Er zijn mensen die hun hele leven al oud-katholiek zijn, maar ook mensen die van huis uit protestant of rooms-katholiek zijn, of niet met geloof zijn opgevoed.

De parochianen zien elkaar op zondag tijdens en na de mis, maar ook op andere momenten. Bijvoorbeeld tijdens de repetitie van het kerkkoor of tijdens de maandelijkse Bijbelkring of bij de meditatiegroep. Over het reilen en zeilen van de parochie lezen we vijf keer per jaar in het parochieblad de ‘Sleutel’

Piet (72): “In deze kerk liggen mijn roots, ik kom er nu al nu al 60 jaar.”

Heleen (12): “Ik heb vorig jaar mijn eerste communie gedaan. Dat vond ik erg spannend, want ik wist niet hoe de wijn en de hosti zouden smaken. Ik ben blij dat ik nu eindelijk mee mag eten, maar ik zal de kruisjes (de zegen) op mijn voorhoofd wel missen”.

Barbara (30): “De interesse in elkaar en in de rest van de wereld is erg sterk. Samen met de mooie en aandachtige manier om in de mis het leven te vieren en God te danken is dit mijn kerk.”