Aanstelling pr. R.(Ruud) G.J. Bosma als deservitor (waarnemend pastoor)

Met ingang van 7 november 2021 heeft de aartsbisschop van Utrecht, mgr. Bernd Wallet, priester R. (Ruud) G.J. Bosma als deservitor over onze parochie aangesteld.