Liturgie

Als je mensen vraagt wat ze bijzonder vinden aan de Oud-Katholieke Kerk dan zeggen ze vaak als eerste: de mooie, verzorgde liturgie. Een liturgie vol symboliek en prachtige zang.

Wat is er dan zo bijzonder aan die liturgie?

Muziek
Tijdens oud-katholieke vieringen wordt veel gezongen, afwisselend door koor en gemeente. Voor het Kyrie, Gloria, Heilig en Lam Gods wordt er een keuze gemaakt uit één van de 28 missen uit het Oud-katholieke liedboek. Daarnaast klinken er psalmen, gezangen en de geloofsbelijdenis. De tekst is in het Nederlands, de melodie varieert van Gregoriaans en ‘chants’ (veelal bekend uit de Anglicaanse liturgie) tot de melodieën van bekende Nederlandse gezangen. De tekstdichters zijn van alle tijden, van monniken uit de achtste eeuw tot Huub Oosterhuis, Willem Barnard en Koenraad Ouwens.

Aandacht voor het woord
Het woord speelt een belangrijke rol. Er zijn drie lezingen, één uit het Oude Testament, één uit de brieven van Paulus en één uit de vier Evangelieën. In de preek worden de lezingen uitgelegd en verbonden met de twijfels, vragen en bezigheden van vandaag de dag. 

Actief meedoen en samen delen
Door de liederen mee te zingen, beurtspraken uit te spreken, gebeden te beantwoorden zijn alle kerkgangers actief bij de viering betrokken. Het ritme van staan, zitten en knielen voegt hier een extra element aan toe. Een paar kerkgangers lezen voor uit de Bijbel verzorgen de voorbeden. Het hoogtepunt van de mis is de viering van de Maaltijd van de Heer. Hierbij staan de kerkgangers in een kring en delen ze brood en wijn. De Maaltijd van de Heer staat open voor iedereen die in zijn eigen kerk ook deelneemt aan Avondmaal of Communie.

De rijkdom van een eeuwenoude traditie
De kerkganger wordt deelgenoot van een eeuwenoude traditie en een symboliek die de diepten van de ziel weet te raken.

Hoogtepunten van het kerkelijk jaar
Het kerkelijk jaar kent verschillende hoogtepunten, zoals Kerst, Pasen en Pinksteren. Maar ook bijvoorbeeld op Opdracht van de Heer (2 februari), Aswoensdag, Palmzondag en Allerheiligen zijn er vieringen met een bijzondere liturgie.

Het belangrijkste hoogtepunt is de Paaswake, waarbij het Paasvuur wordt ontstoken en zacht kaarslicht de donkere kerk geleidelijk in een warme gloed zet. De traditionele lezingen leiden ons van de schepping, Abraham naar het moment waarop de opstanding feestelijk wordt bezongen. Een viering die extra betekenis krijgt na Goede Vrijdag, toen het altaar leeg was, de kaarsen waren gedoofd en het even leek of we van God en alles verlaten waren.