Oud-Katholiek: een nieuwe levenshouding met oude papieren

Gewoon een keertje kijken mag weer.

Er was een tijd dat de kerken vol zaten en je in sommige buurten scheef werd aangekeken als je op zondag niet naar de kerk ging. Er was een tijd dat je als modern weldenkend mens niet in de kerk gezien wilde worden .Er was een tijd dat de kerk zich nuttig wilde maken voor de maatschappij met allerlei vrijwilligerswerk; wie erbij hoorde wist dat naar de kerk gaan verplichtingen met zich meebracht (zoals het lidmaatschap van elke vereniging trouwens). Maar nu is het tijd om gewoon weer eens een keertje te komen kijken.
“Doen ze daar op zondag nog steeds wat ze altijd deden?”
“Wie zitten er eigenlijk in de kerk, wat zoeken de kerkgangers en wat denken ze te vinden?”

Nieuwe levenshouding met oude papieren.

Misschien is het voor sommigen ook tijd voor een nieuwe levenshouding. De oer-christelijke levenshouding die ervan uitgaat dat we ons leven ontvangen van een macht die we nooit kunnen doorgronden en dat het leven verre van vanzelfsprekend is, bestaat natuurlijk al heel lang, maar ze kan een nieuw perspectief geven op de problemen van onze tijd.

Doe-het-zelf-kerk..

Maar dat perspectief wordt niet vanaf de preekstoel opgelegd. De Oud-Katholieke kerk gaat ervan uit dat elke gelovige zelf de morele keuzes moet maken, zelf de weg moet vinden in lastige kwesties. Dat klinkt eenzaam, maar is het niet: elke kerkganger staat voor dezelfde noodzaak om zelf keuzes te maken en we praten erover. We hebben een veilige sfeer waarin iedereen in haar en zijn waarde wordt gelaten. Zodat je je eigen blinde vlekken op kunt sporen. Zodat je een ander perspectief kunt uitproberen zonder dat je dat meteen hoeft te omhelzen.

Slow Food.

Er worden tegenwoordig steeds meer snelle ‘maaltijd-oplossingen’ aangeboden voor mensen die geen of weinig tijd hebben om te koken. Ideaal voor tweeverdieners met een druk sociaal leven, lijkt mij. Politici en andere beleidsbepalers doen ook steeds meer hun best om dat wat ze vinden, of willen vertellen zo toegankelijk te verwoorden dat je het inéén keer kunt begrijpen. Ideaal voor mensen met weinig tijd, lijkt mij. In de kerk echter hoeven we maar naar onze eigen geschiedenis en naar de verhalen uit de bijbel te kijken om te begrijpen dat snelle oplossingen niet bestaan en dat problemen vaak ingewikkeld zijn, omdat je zelf deel van het probleem bent. We zijn eerder te vergelijken met restaurants die ‘slow food’ aanbieden op hun menukaart. We hebben geleerd dat de vragen die er voor ons echt toe doen niet in één goed gesprek een antwoord krijgen. We hebben geleerd dat dezelfde vragen in de loop van ons leven andere antwoorden krijgen. We hebben geleerd dat we in wezen steeds weer onszelf tegenkomen in de gesprekken met anderen. En dat we daarvan kunnen leren. Daarom komen we regelmatig bij elkaar en daarom ziet een kerkdienst er nog steeds hetzelfde uit. Het blijkt te werken: juist die totaal andere taal en die oude woorden kunnen soms voor een ander perspectief zorgen dan de waardevolle dingen die we via tv en social media meekrijgen.

Gewoon een keertje kijken?

Iedereen is welkom op zondagochtend in de Oud-Katholieke Kerk. Maar op 26 november, 10 december, 7 januari en 21 januari besteden we een beetje extra aandacht aan de gang van zaken in de dienst.Meer informatie over onze parochie vindt u op https://leiden.oudkatholiek.nl/

Uit : de wijkkrant
door: Pastoor Age Kramer