Pastoor Age Kramer aangesteld als Pastoor

Pastoor Age Kramer zal met ingang van 1 juli a.s. door de Aartsbisschop van Utrecht worden aangesteld als pastoor van de parochie van de H.H. Fredericus en Odulphus te Leiden. Age blijft naar verwachting tot en met 31 december 2024 pastoor van Leiden, waar hij sinds 1 januari dit jaar deservitor is. De benoeming geschiedt met hartelijke instemming van de Bisschop van Haarlem. De aartsbisschop hoopt Age als pastoor te installeren in de viering van de eucharistie op zondag 2 juli a.s.