Vieringen Goede Week en Pasen

In de Goede Week zijn er in onze kerk vele vieringen en gebedsmomenten. Hieronder treft u een overzicht. U bent van harte welkom om één of meerdere vieringen bij te wonen!

Palmzondag 10 april
Eucharistieviering, voorafgaand de palmwijding en processie. Er is kinderkerk. – 10:00 uur.

Kinderen kunnen op zaterdag 9 april hun Palmpasenstokken versieren. We beginnen dan om 14:00 uur in de kerk, ingang aan de Cronesteinkade.

Lauden
maandag t/m vrijdag – 07:15 uur
Aansluitend ontbijt (graag aanmelden bij pastoor Helen Gaasbeek)

Oecumenische vespers
maandag t/m woensdag – 19:30 uur
De vespers zijn een initiatief van de protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding en onze oud-katholieke parochie van de H.H. Fredericus en Odulfus. De pastores van de deelnemende kerken leiden de vespers.

Witte Donderdag 14 april
Eucharistieviering – 19:30 uur

Goede Vrijdag 15 april
Viering met kruisverering – 15:00 uur

Paaswake 16 april
Viering van de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus met de zegening van de wierook, de Paaskaars en het doopwater en Eucharistieviering – 21:00 uur

Eerste zondag van Pasen 17 april
Eucharistieviering en kinderkerk – 10:30 uur.