Update coronamaatregelen

In vervolg op de per 5 juni 2021 aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen, heeft ook het crisisteam van de OKKN besloten ruimere richtlijnen op te stellen voor vieringen en bijeenkomsten. De maximale groepsgrootte tijdens vieringen wordt vergroot van 30 naar maximaal 50 personen, maar dit heeft voor het aantal zitplaatsen in ons kerkgebouw geen gevolgen. In aansluiting op het OMT advies ten aanzien van samenzang heeft de OKKN besloten dit vooralsnog niet toe te staan. Wel kunnen er, met in achtneming van alle geldende coronamaatregelen, weer fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd naast de vieringen en kan er koffie worden gedronkenn na een viering en mag de verhuur aan derden worden hervat.

De richtlijnen zijn uitgewerkt in het bijgewerkte protocol.

gepubliceerd op oudkatholiek.nl op 4 juni 2021, bijgewerkt