Een bijzondere kerkgemeenschap

In een bijzonder gebouw

Op een prachtig plekje in een bocht van de Zoeterwoudsesingel staat een bijzonder kerkgebouw: een klein wit kerkje, dat van binnen helemaal beschilderd is in felle kleuren in een schilderstijl van de jaren ’20.

In dat kerkje komen iedere zondagochtend mensen bij elkaar om de mis te vieren. Mensen van allerlei leeftijden en achtergronden. Jongeren, gezinnen met kinderen en ouderen. Mensen die elkaar kennen en betrokken zijn bij elkaar. Mensen die zich aangetrokken voelen tot de mooie katholieke liturgie met zijn vele prachtige liederen. Of tot een traditionele kerk die met haar tijd mee gaat. Een kerk, waar priesters getrouwd of vrouw kunnen zijn en homo’s welkom zijn. Een kerk waarbinnen veel ruimte is voor verschillende opvattingen. En een kerk waar gasten buitengewoon welkom zijn.

Nieuwsgierig? U bent van harte welkom om eens een dienst bij te wonen op zondag om 10 uur ’s ochtends. In onze kerk mag iedereen die in zijn of haar eigen kerkgenootschap deelneemt aan de maaltijd van de Heer ter communie gaan. Wij staan open voor iedereen, dus ook voor zoekers of gewoon nieuwsgierige kijkers en luisteraars.

  

Het adres van de kerk is: Zoeterwoudsesingel 49 (hoek Cronesteinkade) Leiden.

Het postadres van de parochie is: Cronesteinkade 2, 2313 GX Leiden.

Bankrekeningnummer: IBAN:NL73RABO0366019899 t.n.v. kerkbestuur Oud-Katholieke parochie