Parochielunch


  • Datum:

Eva en Gesineke verzorgen een PowerPointPresentatie “Schat Zoeken” over de kinderkerk, met de nieuwe mappen, waarvan ze de inhoud zelf hebben geschreven.