Dienst van Schrift en gebed


  • Datum:

Op zondag 30 juni vieren we de zondag na Pinksteren acht, de zondag van het dochterje van Jaïrus met een dienst van Schrift en gebed. De viering begint om 10:00 en u bent van harte welkom om met ons mee te vieren.